آزمون تعیین شخصیت اولیه و ثانویه

هلن فیشر، پژوهشگر و روانشناس آزمونی برای طراحی کرده که با سنجش سه معیار نشان می‌دهد شما چه شخصیتی دارید. برای امتیاز دادن به آزمون، برای هر پاسخ کاملا مخالف به خودتان صفر امتیاز بدهید؛ یک امتیاز برای هر پاسخ مخالف، دو امتیاز برای هر پاسخ موافق و سه امتیاز برای هر پاسخ کاملا موافق. […]

چقدر سعی در کنترل شرایط و افراد پیرامون خود دارید؟ – آزمون

در این مقاله برای شما آزمونی داریم که میزان کنترل‌کنندگی شما را در جامعه و در برخورد با دیگران می‌سنجد؛ اینکه در یک جمع خانوادگی، کاری یا دوستانه چقدر کنترل‌کننده اوضاع و شرایط هستید؟ و نظرات و اعتقادات خود را به دیگران تحمیل کرده و سعی در کنترل کردن دیگران به طریقی که خود می‌خواهید […]

آزمون سنجش میزان خود کفایتی (احساس کفایت و شایستگی)

در این مقاله برای شما تستی داریم که می‌تواند میزان خود کفایتی در شما را بسنجد؛ این‌که چقدر در زندگی شخصی خود اثربخش هستید و احساس کفایت و شایستگی می‌کنید. ‌جملات این تست احساسات و واکنش شما را در موقعیت‌های مختلف توضیح می‌دهد.‌ لطفا هر جمله را به دقت بخوانید و انتخاب کنید تا چه […]

آزمون سنجش میزان عزت نفس

ما در فرو نشاندن انگیزه‌های طبیعی که موجب تمایزمان از دیگران می‌شود همیشه در تلاشیم. با این همه، هنوز در ما جنبه دیگری وجود دارد که پیوسته به داشتن شخصیتی از آن خود اصرار می‌ورزد. هنگامی که کسی به‌خصوصیات فردی ما توجه می‌کند بی‌نهایت خوشحال می‌شویم. هیچ تعریفی از این ظریف‌تر نیست که نکات خاص […]

مدیریت عواطف و احساسات – آزمون

عواطف اهمیت زیادی دارند؛ نه فقط به واسطه ایجاد احساسات خوشایند یا ناخوشایند! بلکه همین احساسات هستند که چگونگی رفتار ما را مشخص می‌کنند. پرسشنامه این مطلب به این منظور طراحی شده که شما با استفاده ازآن، شاید برای نخستین باردر مورد عواطف و احساسات خود فکر کنید. آزمون مدیریت عواطف و احساسات گرچه عواطف تاثیرات […]