کودکان بازیگوش در خانه – آزمون

تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.

سوالات امروز

سوال شماره ۱

۹ کودک در یک خانه هستند و هرکدام مشغول انجام کاری.

 1. لباس ها را اتو می زند.
 2. تلویزیون می بیند.
 3. آشپزی می کند.
 4. شطرنج بازی می کند.
 5. دوش می گیرد.
 6. رادیو گوش می دهد.
 7. خوابیده است.
 8. لباس می شورد.

آخرین کودک مشغول انجام چه کاری است؟

سوال شماره ۲

با توجه به روابط منطقی که بین اعداد وجود دارد، به جای علامت سوال چه عددی را قرار دهیم؟

جایگزینی علامت سوال با عدد مناسب

جایگزینی علامت سوال با عدد مناسب

سوال شماره ۳

تعدادی ابر خالدار وجود دارند. این ابرها از لحاظ منطقی با هم در ارتباطند. آیا می توانید با کشف این روابط، مشخص کنید که کدام ابر باید جایگزین علامت سوال شود؟

جایگزینی علامت سوال با ابر مناسب

جایگزینی علامت سوال با ابر مناسب

سوال شماره ۴

در یک عتیقه فروشی چند عتیقه گران قیمت وجود دارد. ترکیب برخی از حالت های ممکن این اشیا و قیمت مربوطه، مشخص شده است. آیا می توانید در سریع ترین زمان بگویید ارزش حالت آخر چقدر است؟

ارزش عتیقه جات ردیف آخر

ارزش عتیقه جات ردیف آخر

سوال شماره ۵

در سکوت کامل معلم مشغول تدریس بود که ناگهان از آخرین ردیف کلاس صدای سوت شنیده شد. در این ردیف چهار دانش آموز بازیگوش نشسته بودند (علی – تقی – جواد – مسعود). معلم رو به آنها گفت: کی سوت زد؟ پاسخ ها چنین بود:

 • علی: تقی سوت زد.
 • تقی: جواد سوت زد.
 • مسعود: من نبودم.
 • جواد: تقی دروغ می گوید که من سوت زده ام.
مقاله مرتبط:   مادران و فرزندان در جشن تولد

می دانیم که فقط یکی از این گفته ها صحیح است. آیا می توانید بگویید چه کسی سوت زده است؟

پاسخ نامه تشریحی

جواب سوال شماره ۱

با کودک شماره ۴ شطرنج بازی می کند.

جواب سوال شماره ۲

۹؛ در هر سطر، اگر عدد وسط را از مکعب عدد سمت چپ کسر کنیم، مکعب عدد سمت راست بدست می آید.

۷۳ = ۳۴۳ = ۳۳ – ۳۷۰
۶۳ = ۲۱۶ = ۲۳ – ۲۲۴
۹۳ = ۷۲۹ = ۱۳ – ۷۳۰

جواب سوال شماره ۳

ابر شماره ۴؛ در هر سطر و ستون، ابر سوم حاصل برآیند دو ابر دیگر است. اشتراکات دو ابر اول، در ابر سوم باقی می مانند (غیرمشترک ها حذف می شوند) و در ابر سوم، خال های سیاه به سفید تبدیل می شوند و برعکس.

جواب سوال شماره ۴

پاسخ: ۳۳۰ میلیون تومان!؛ در سه ردیف بالا، در مجموع از هریک از اشیا، سه قلم موجود است. پس اگر همه آنها راباهم جمع کنیم (و ارزش عددی آنها را) از هریک از چهار شی عتیقه، سه عدد داریم. پس آن را به سه تقسیم می کنیم و به راحتی به جواب میرسیم. به این ترتیب برای بدست آوردت جواب احتیاجی به محاسبه ارزش تک تک اشیا وجود ندارد. اگرچه قیمت هریک از این اشیاء عتیقه هم به شرح زیر است:

 • خمره: ۱۲۰ میلیون
 • آباژور: ۶۰ میلیون
 • شمعدان: ۷۰ میلیون
 • ساعت: ۸۰ میلیون

جواب سوال شماره ۵

 1. اگر حرف علی راست باشد، حرف مسعود هم راست می شود. (۲ جواب درست که مخالف با فرض است)
 2. اگر تقی راست گفته باشد، بازهم مسعود راست می گوید (۲ جواب درست که مخالف با فرض است)
 3. اگر جواد دروغ گفته باشد، مرحله ۲ بدست می آید.
مقاله مرتبط:   سوال هوش - شکلی بعدی را تعیین کنید

پس بایستی جواد راست گفته باشد و بقیه دروغ؛ بنابراین مسعود سوت زده است.

 

تهیه شده در واحد تحقیق و ترجمه نوآورد

منبع: مجله اینترنتی برترین ها

دسته بندی IQ

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید